صفحه اصلي > محل کنگره

 تهران، اتوبان شهيد همت، خروجي اختصاصي برج و بيمارستان ميلاد، بيمارستان فوق تخصصي ميلاد، مرکز همايشهاي شادروان غرضي