صفحه اصلي > تاريخ‌هاي مهم

چهارمين کنگره بين المللي جراحي هاي چاقي و متابوليک

6 تا 8 آذرماه

آغاز ثبت نام آنلاين 

24 تير ماه 98

 

 

آغازدريافت خلاصه مقالات

24 تير ماه 98

 

 

آخرين مهلت ارسال خلاصه مقالات 

31 شهريور ماه 98

 

 

آخرين مهلت ثبت نام کارگاه‌ها

30 مهر ماه 98

 

 

 اعلام نتايج داوري مقالات

1 آبان ماه 98

 

 

زمان برگزاري کارگاه‌ها

4 لغايت 5 آذر ماه 98