صفحه اصلي > پيام رئيس کنگره

 

 

دکتر مسعود اميني

رئيس چهارمين کنگره بين المللي جراحي چاقي و متابوليک

 

 

باعث افتخار بنده است که صميمانه شما را به چهارمين کنگره جراحي چاقي  و متابوليک و سومين هفته چاقي جمهوري اسلامي ايران دعوت نمايم. همانگونه که استحضار داريد، بيماري چاقي و عوارض متابوليک آن در قرن حاضر به مهمترين معضل حوزه سلامت تبديل گرديده است. براي پيشگيري و درمان اين بيماري خطرناک تلاش هاي زيادي از طرف جامعه علمي و پزشکي دانشمندان رشته هاي مربوطه صورت گرفته و درحال انجام است که اگر چه در مواردي توفيقاتي پيدا کرده اند ولي همچنان بيماري رو به رشد بوده و عوارض آن صدمات غير قابل جبران را براي جامعه ايجاد مي کند. بنابراين لازم است تلاش هاي پژوهشگران در اين زمينه مضاعف گرديده و اين کنگره فرصت مناسبي را براي تبادل نظر و ارتقاء سطح پژوهش در اين امر مهم فراهم نمايد. گرچه مهمترين روش در پيشگيري و درمان چاقي تغيير شيوه زندگي و درمان هاي غير جراحي مي باشد ولي با توجه به شيوع چاقي هاي مفرط و بسيار شديد و عدم پاسخ درمان هاي متداول جراحي چاقي نقش مهمي پيدا کرده است و تحقيقات زيادي بر نقش مفيد آن دلالت دارد. روش هاي جراحي چاقي به سرعت در حال رشد و تغيير بوده و اخيراً روش هاي جراحي اندوسکوپيک نقش رو به رشدي را پيدا کرده اند. بر خود لازم ميدانم صميمانه  از اساتيد محترم خارجي داخلي دعوت نمايم تا نتايج تحقيقات خود را در اين امر مهم در اين کنگره ارائه فرموده تا راه را براي پيدا کردن بهترين و کم عارضه ترين روش فراهم سازيم.